5.Sınıf Matematik Veri Toplama ve Değerlendirme Testi

5.Sınıf Matematik dersi Veri Toplama ve Değerlendirme konusu ile ilgili hazırlanmış olan 45 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 45 Çözülme Sayısı : 865

Veri Toplama ve Değerlendirme Konusu Kazanımları

M.5.3.1. Veri Toplama ve Değerlendirme


M.5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.

a) Araştırma sorusu oluşturabilmek için "Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği meyvelerin neler olduğu bir araştırma sorusudur ancak bir kişinin en sevdiği meyvenin ne olduğu sorusu araştırma sorusu değildir." gibi örnekler üzerinde durulur.

b) Araştırma soruları oluşturulurken çevre bilinci, tutumluluk, yardımlaşma, israftan kaçınma vb. konulara yer verilir.


M.5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.

a) Tek özelliğe yönelik süreksiz veri gruplarıyla sınırlı kalınır. Sürekli ve süreksiz kavramlara girilmez.

b) Verileri düzenlemek ve grafikle göstermek için gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.


M.5.3.1.3. Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.

Yanlış yorumlamalara yol açan sütun grafikleri de incelenir.


Yorumlar