5. Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Çöz

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Çöz

Eğitim hayatlarının önemli bir temeli olacak sosyal bilgiler dersi, birçok konuya değinmesinden ötürü 5. Sınıf Sosyal Bilgiler soru çöz etkinlikleri önemlidir. Öğrenilen konunun kalıcı olması ve üst kademede öğrenilecek bilgelerle bütünlük sağlayabilmesi için bu etkinliklerin düzenli uygulanmasında büyük yararların olduğu unutulmamalıdır. Bu sayede öğrenci konuları hangi düzeyde öğrendiğini de daha iyi bilir.

İçerisinde tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı bir ders olması da öğrencileri topluma ve geleceğe hazırlaması yönüyle önemlidir. Bu şekilde öğrenci içinde yaşadığı ülke hakkında ciddi bilgiler edinmektedir. Bu da günlük hayatın işleyişi, ülkenin geçmişi ve iklimi gibi konulara değinilmesini sağlar. Öğrencinin araştırma, sorgulama, anlama ve kavrama yeteneklerinin gelişiminde önemli bir yer tutar.

Atatürk’ü, onun faaliyetlerini tanıma, anlama ve eleştirebilme noktasında bu dersin büyük bir getirisi vardır. Burada çocukların sonraki yıllarda öğrenecekleri konuların temeli atılmaktadır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders testleri ile konuların desteklenmesi de öğrenilen bilgilerin daha kalıcı ve sağlam olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde öğrenciler bir vatandaş bilincine sahip olma yolunda da önemli bir yol kat etmiş olur.

Soru Çözme Etkinlikleri Neleri Kapsar

Öğrencilerin ve öğretmenlerin belli kazanımların gerçekleştirilmesi için takip etmek zorunda oldukları yönergeler bulunur. Dersin genel amaçları ve özel amaçları bu doğrultuda belirlenmiş olup Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturduğu müfredat öğretmenlere yol gösterir. Yapılan etkinlikler de öğrencinin bu amaçlara uygun akademik gelişim göstermesini destekler nitelikte olmalıdır.

Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini ve kapasitelerini artıran bu dersin 5. Sınıf Sosyal Bilgiler soru çöz etkinliklerinin de birtakım özelliklerinin olması beklenir. Buradaki kontrol noktası belirlenmiş olan kazanım listesiyle hazırlanın soruların uyuşup uyuşmadığı olacaktır. Zira başarının yakalanmasında amaca uygun çalışmaların yapılması önemlidir. Buna göre soruların şu özellikleri barındırması doğru olacaktır:

ü  Öğrencinin zihinsel düzeyine uygun olacak

ü  Düzeyi ölçecek ve öğrencinin ilgisini çekecek

ü  Testin geçerliği ve güvenirliği yüksek olacak

ü  Belli bir sıra takip edilerek ünitelerdeki konular soruya geçirilecek

ü  Sorular açık ve anlaşılır bir dille yazılacak

ü  Konuların gerçek hayatla bağlantılı olduğunu belirten cümleler kullanılacak

Soru Çözme Etkinliklerinin Yararları

Öğrencilerin oldukça ilgisini çeken bir ders içeriğine sahip olduğunu söyleyebileceğimiz Sosyal Bilgiler, kişinin ülkesini ve kendisini tanıması noktasında önemlidir. Sözel bir ders olması dolayısıyla okuduğunu anlama ve kavrama yeteneklerinin belli bir düzeyde gelişkin olması beklenir. Ders müfredatı kapsamında yedi ünite bulunmaktadır. Ve bu ünitelerin oluşturması gereken birtakım kazanımlar vardır. Öğrencilerin niteliğini arttırabilecek konularla çevrelenen bu dersin soruları da bu doğrultuda hazırlanmalıdır.

Ünitelerdeki kazanımların öğrenciye doğru şekilde aktarılıp aktarılmadığını gösteren basamaklardan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders testleri, gelişim düzeylerine uygun olacak biçimde hazırlanmalıdır. Ders çalışmasında akılda kalıcılığı artırma ve yanlış öğrenilen bilgilerin düzeltilmesi noktasında da bu testlerin önemli bir yeri vardır. Soru çözmenin bir faydası da öğrencinin motivasyonunu arttırmasıdır. Böylece daha verimli bir çalışma gerçekleştirilmiş olur.

Ünite Testlerinde Yer Alan Konular

İlk ünite birey ve toplum olup konu, birlikte yaşam kuralları ve haklar etrafında şekillenir. İkinci ünite ise kültür ve mirastır. Bu konuda öğrenci eski kültürleri yakından tanıma imkânı bulur. Üçüncü konu, insanlar, yerler ve çevre olup daha çok ülkenin coğrafi özelliklerine değinilir. Diğer üniteler ise şunlardır: bilim, teknoloji ve toplum, üretim, dağıtım ve tüketim, vatandaşlık ve küresel bağlantılar.

Öğrencilerin gelişim düzeyleri ve içinde bulunulan dönemin özellikleri göz önüne alınarak 5.Sınıf Sosyal Bilgiler soru çöz etkinliklerinin yaptırılması gerekir. Uygunluk ve akademik gelişim gibi konuların da geliştirilmesine yönelik adımların bulunması önemlidir. Okul başarısının yükselmesi için, doğru konuların olduğu testler tercih edilmelidir. Bu nedenle müfredata uygun içeriklerin takip edilmesi gerekmektedir.