6. Sınıf İngilizce Dersleri İçin Testler

6. Sınıf İngilizce Dersleri İçin Testler

İngilizce dersi; öğrencilerin eğitim hayatlarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü dünyanın her yanında milyonlarca insanın İngilizce konuştuğunu biliyoruz. Evrensel bir dil olan İngilizce gerek yurt içinde sosyal ortamlarda gerekse yurt dışı seyahatlerinde kendini ifade edebilme adına çok mühimdir. 6. Sınıf İngilizce dersleri için testler alanında hazırlanan testlerle öğrencilerin hem sosyal hem de eğitim hayatlarına katkı sunmak amaçlanmıştır.

Bundan dolayı da test çözmek, günlük hayatta büyük bir yer kaplayan bu dilin etkili bir biçimde öğrenilmesi adına oldukça önemlidir. Öğrencilerin 6. Sınıf İngilizce dersleri için testler uygulamasıyla ders hakkındaki bilgi birikimi ölçülmektedir. Ölçme değerlendirme yöntemleriyle değerlendirilen sonuçlarla eğitime nasıl devam edilmesi gerektiğiyle ilgili bir yol çizmektedir. İngilizce, her türlü meslek için bilinmesi gereken bir dildir. Aynı zamanda kişisel hedefleri gerçekleştirmek amacıyla da muhakkak bilinmesi gerekmektedir.

İngilizce dersi soru çöz uygulamaları İngilizceye yeni başlamış olan ya da kendini daha da geliştirmek isteyen öğrenciler için özel olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin motivasyonunu diri tutarak hem eğitici hem keyifli testlerle söz konusu derste başarı yakalamak mümkün. Çünkü sadece bu şekilde kalıcı bir öğrenim gerçekleştirilebilmektedir. Eğitim kurumlarında öğretilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi bu bilgilerin işlenmesiyle mümkün kılınmaktadır. Test çözme uygulamaları da en az o dili sesli olarak pratikleştirmek kadar önemlidir.

6. Sınıf İngilizce Testlerini İçeriği

İlk ve ortaöğretim düzeyinde İngilizce öğrenmenin kişiye birçok katkısı vardır. Erken yaşta İngilizce öğrenimi çocuğun hem zihinsel gelişimini hem de sosyal hayatını yakından etkilemektedir. Günümüzde de dil öğrenimine oldukça büyük önem verilmektedir. İlk ve ortaöğretim öğrencileri henüz eğitim hayatlarının başında olmalarına rağmen büyük bir avantaj elde etmiş olurlar.

Günümüzde İngilizce soru çöz etkinliklerinin içerikleri Milli Eğitim tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu içerik muhakkak incelenmeli ve testlerin içeriği ile karşılaştırılmalıdır. 6. sınıf İngilizce dersleri için hazırlanan testlerde aşağıdaki özelliklerin bulunması gerekmektedir:

·         Testlerin öğrencilerin yaş itibariyle ortaya konmuş olan ortalama zekâ seviyesine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

·         Testlerin içeriğinin 6. Sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir.

·         Testler hazırlanırken öğrencinin dikkatini dağıtmayacak seviyede ilgi çekici olarak hazırlanmalıdır.

·         Testlerin içerisindeki soru sayıları öğrencinin bilgisini ölçecek miktarda olmalıdır.

İngilizce eğitimlerinin başında olan 6. sınıf öğrencileri için gelecekteki akademik hayatlarına erkenden yatırım yapmalarını sağlayacak nitelikteki testler, oldukça fayda sağlamaktadır.

Bundan dolayı da soru çözme etkinliğine gereken önem verilmelidir. Çünkü bu etkinlik öğrencinin hem matematiksel hem de bilimsel zekâ gelişimine katkı sunmaktadır. Çocukların öğrendiklerini kalıcı hale getirmeleri dersle ve konuyla alakalı bu testlerin çözülerek işlenmesiyle mümkün kılınmaktadır.

6. Sınıf İngilizce Dersi Ünite Testleri

6. sınıf İngilizce dersi farklı ünitelere ayrılarak hazırlanan bir programdır. Her ünite farklı bir konuyu içerdiği gibi öğretilen bilgiler bir önceki bölümle de bağdaştırılarak hazırlanmaktadır. Dolayısıyla her ünitenin yeteri kadar iyi öğrenilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada ünite sonu testlerinin rolü büyüktür. Öğrencilerin zekâ seviyelerine ve ünitenin içeriğine uygun olarak hazırlanmış testlerle her bölümde edinilen bilgi seviyesi kolaylıkla ölçülebilmektedir.

İngilizce test uygulamaları öğrencilerin gelişim düzeylerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte girecekleri sınavlarda da gerekli başarıyı elde etmeleri adına önem verilmesi gereken bir etkinliktir. Ünite sonunda yer alan testlere gereken önemi vermek öğrencilerin gelecekteki akademik hayatlarında başarı yakalamaları hususunda da oldukça önemlidir.

Ünite sonu testleri öğrencilerin yabancı dil derslerinde başarılı olmasına yardım etmektedir. Aynı zamanda ek bir yabancı dil öğrenmekten keyif almasına da büyük oranda katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte 6. sınıf İngilizce dersleri için testler uygulamaları ile İngilizce dil pratiğini sağlayabilirler. Böylelikle edindikleri yabancı dil becerileri ile hem akademik olarak hem sosyal olarak yüksek bir başarı elde edebilirler.