6.Sınıf Matematik Çember Testi

6.Sınıf Matematik dersi Çember konusu ile ilgili hazırlanmış olan 12 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 12 Çözülme Sayısı : 976

Çember Konusu Kazanımları

M.6.3.3. Çember

Terimler veya kavramlar: çap, yarıçap, merkez, çember, daire

Semboller: r, R, π


M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.

a) Pergel kullanmaya yönelik çalışmalara yer verilir. 

b) Çember ile daire arasındaki ilişki belirtilir.


M.6.3.3.2. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler.

Bu sabit değere π (pi) denildiği vurgulanır. π ile ilgili problemler verildiğinde, kullanılması istenen yaklaşık 

değer her seferinde “π’yi 3 alınız; 22/7 alınız; 3,14 alınız.” gibi ifadelerle belirtilir.


M.6.3.3.3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer


Yorumlar

  • İrem Şahin
    07/02/2021

    daha çok matematik testi istiyorum