6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Başarıyı Arttırmanın Yolları

Sosyal hayata başarı katan en önemli derslerden biri sosyal bilgiler dersidir. Bu dersin temelinin pekiştirildiği sınıf ise 6. Sınıftır.  6. Sınıf Sosyal Bilgiler derslerinde başarıyı artırmanın yolları ise dersin desteklenmesinden geçer. Doğru bir destek ile bu önemli dersten başarı yakalanabilir. Sağlanan başarı ile öğrenci yaşadığı toplumu, bu topluma mensup insanları, yerleri ve çevreyi öğrenebilir. Öğrencilerin yaşadığı toplumu öğrenmesi diğer derslerinde de başarı sağlayacaktır. Başarı için ise sadece okulda veya kursta görülen dersler yeterli olmamaktadır. Muhakkak destek alınmalıdır.

En temel derslerden olan sosyal bilgiler dersi için 6. Sınıf Sosyal Bilgiler EBA kazanım testleri öğrencinin başarısı için destekleyici niteliktedir. Üniteler ve konular halinde ayrılmış olan bu testler ile öğrencinin sosyal bilgiler dersi pekiştirilecektir. Ayrıca öğrenci bu testler ile sosyal bilgiler dersindeki durumunu değerlendirebilecektir. Eksik olduğu konular var ise de bu sayede tamamlanabilir. Akademik gelişim açısından oldukça önem taşıyan bu testler sayesinde başarıya ulaşmak çok kolay olacaktır. Milli eğitim bakanlığının bu kazanım testleri sayesinde her öğrenci seviyesine uygun bir şekilde sosyal bilgiler dersini iyi bir şekilde öğrenecektir.

Öğrencilerin etkin vatandaşlık dersini öğrenmeleri için gerekli olan sosyal bilgiler dersi yaşamın her alanında işlerine yarayacak bilgilerle doludur. Sosyal bilgiler dersi sayesinde her öğrenci küresel bağlantı kurabilmektedir. Tüm bu konuların öğrenilmesinin yanında testlerle de desteklenmesi konunun kalıcılığı için önem taşımaktadır. Kalıcılığın sağlanması ise 6. Sınıf Sosyal Bilgiler EBA kazanım testleri ile mümkün olmaktadır.

 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testlerinin İçeriği

Yaşamdaki her alanı kapsayan sosyal bilgiler dersinin testleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü ve düzenlediği şekilde ayarlanmaktadır. Tüm kazanım listesini kapsamaktadır. 6. Sınıf sosyal bilgiler derslerinde başarıyı artırmanın yolları arasında kazanım listesinin olması oldukça önemlidir.  Üniteler ve konular ayrı ayrıdır. Öğrenciyi sıkmayacak ve anlamasını daha da kolaylaştıracak şekilde düzenlenmişlerdir.

Test içeriklerinde önemli olan testlerin öğrencinin seviyesine uygun olarak düzenlenmiş olmasıdır. İçerikteki tüm kazanımlar 6. Sınıf Sosyal Bilgiler seviyesine uygun olmasıdır. Ayrıca düzen ve içerik olarak ilgi çekici ve anlaşılır olması öğrencinin sıkılmadan yapması ve daha kolay anlaması bakımından önemlidir. Tüm konular sıralı bir şekilde olmalı ve her bir test bir önceki testi tamamlar nitelikte olmalıdır.

 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Test Konuları

Sosyal yaşamın tüm gereklerinin ve tüm bilgilerinin öğretildiği sosyal bilgiler dersinde konular belirli bir sıralama dâhilinde ayrılmıştır. İlk olarak birey ve toplum kavramları öğretilmektedir. Bu sayede öğrenciler toplumları ve bu toplumun bireylerinin yaşayışlarından kültürlerine kadar detaylı bir bilgi sahibi olmaktadırlar. Toplumların kültür ve bu kültürlere ait miraslarını işlemektedirler. İnsanlar ve bulundukları çevreler, coğrafyalar ile genel kültürleri artmaktadır. Bilimin, teknolojin ne derece olduğu ve geliştiği, aynı zamanda da toplumdaki yansımasının ne olduğu içerikler arasındadır. Üretimin, dağıtımın toplumdaki yeri ile beraber hangi kesimde ne kadar olduğu öğrencilere kazandırılmaktadır. Oldukça geniş kapsamlı bir ders olan sosyal bilgiler dersinde başarılı olmak öğrencilerin ilerideki hayatları içinde önem taşımaktadır.

6. Sınıf sosyal bilgiler derslerinde başarıyı artırmanın yolları için arayışta olmakta bu sebeple önem taşımaktadır. En güzel başarıyı artırma yolu ise derslerin testlerle desteklenmesinden geçer. Her bir konu ayrı bir testle desteklenmeli ve eğer testte başarı sağlanırsa bir diğer konuya geçiş sağlanmalıdır. Aksi takdirde eksikler üstüne eklenerek çoğalabilir ve önü alınamaz. Bu sebeple her konu sonunda öğrenci kendini testlerle denemeli ve seviyesini, bilgi derecesini görmelidir.