7.Sınıfta Ders Kazanımları, EBA Kazanım Testleri

7.Sınıfta Ders Kazanımları

Yılın zor müfredatını kolaylaştırabilmek için 7. Sınıf ders kazanımları testlerinden yardım alınabilir. 7. Sınıfta görülen derslerin konuları oldukça zor ve ağırdır. 7. Sınıf öğrencilerinden bazıları konuların zor olduğunun farkına varınca çalışmaktan vazgeçebiliyor. Zorluklar karşısında pes edenler hayatın hiçbir aşamasında kazanamazlar. Kazanmak ve başarılı olmak isteyenler çalışmayı asla bırakmamalıdır.

7. Sınıf öğrencilerin ders çalışmalarını olumsuz etkileyen bazı hususlar vardır. Başarıyı etkileyen hususların başında ağırlaşan konular gelir. Konular ağırlaşınca öğrencilerin başarısı olumsuz etkilenir. Ağırlaşan konuların zorluğunu aşmaya 7. Sınıf EBA kazanım testleri yardımcı olmaktadır. Kazanım testleri, konuların zorluğunun farkında olarak hazırlanır. Zorlukların daha kolay anlaşılmasını ve pekiştirilmesini sağlar. Konuların zorluğuna değil yapılabilir olduğuna odaklanmak için test çözümüne ağırlık verilmelidir.

7. Sınıf EBA Kazanım Testleri

EBA, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilişim ağıdır. Açılımı, Eğitim Bilişim Ağı’dır. İlk, orta ve lise kademeleri eğitimine dair her türlü bilgiye ulaşılabilir. 7. Sınıf EBA kazanım testleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, derslerin konularının kazanımlarını müfredat programlarında belirtmiştir. Belirlenen kazanımların elde edilmesi için eğitimler verilir.

Yıl içerisinde verilen eğitimler neticesinde öğrencilerin kazanımları edinmesi gerekir. 7. Sınıf ders kazanımları için testler uygulanır. Testler neticesinde MEB’in hedeflediği kazanımların elde edilip edilmediği tespit edilir. Konularla ilgili seri testler vardır. 1’den başlayan testler basitten zora doğru ilerler. Öğrencilerin başardıklarını hissetmesi ve daha azimli çalışmaları için basitten zora doğru ilerlemek son derece makuldür.

7. Sınıf Ders Çeşitleri

Liseye Giriş Sınavı’nda 7. sınıf çok önemli bir basamaktır. LGS’de sorularını ağırlıklı olarak 7 ve 8. sınıfın konuları oluşturur. 7. Sınıfta sınava hazırlık düzenini oluşturanlar LGS sınavında daha yüksek başarı gösterirler. 7. Sınıfta 29 saat zorunlu ders görülmektedir. Dersler ve saatleri;

·         Türkçe 5 saat

·         Fen Bilimleri 4 saat

·         Sosyal Bilgiler 3 saat

·         Matematik 5 saat

·         Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat

·         Yabancı Dil 4 saat

·         Müzik 1 saat

·         Görsel Sanatlar 1 saat

·         Teknoloji ve Tasarım 2 saat

·         Beden Eğitimi ve Spor 2 saat

Zorunlu derslere ilave olarak 6 saat seçmeli ders alınır. Zorunlu dersler arasında sınav hazırlığında ağırlık kazanacak olanlar; Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri, Din ve Yabancı Dildir.

7. Sınıf Öğrencilerine Özel

Ergenlik problemlerinin yaşandığı 7. Sınıfta öğrencilere ders çalıştırmak bazen sorun olabilir. Ergenlik problemlerine, 5 ve 6. Sınıflardan kalan eksik konular eklenince sorun daha büyür. Olayların sorun kısmına değil çözümüne odaklanmak gerekir. Çözüm için yapılması gerekenler;

·         Çalışma ortamı hazırlanmalı. Çalışma ortamının ısısı ılık olmalı. Çok yüksek veya çok soğuk olmamalıdır. Ortamdaki ışık direkt çocuğun gözüne vurarak rahatsız etmemeli.

·         Ortamda dikkati dağıtacak her şey kaldırılmalıdır. Bilgisayar, tablet, telefon gibi oyunu hatırlatacak unsurlar ortamda bulunmamalı.

·         Öğrencinin günlük ders çalışma programı olmalı. Programa olabildiğince en hassas şekilde uyulmalı.

·         Program içinde mutlak ders tekrarı ve soru çözümü olmalıdır.

·         Ders tekrarları günlük anlatılan konular üzerinden ilerlemeli. 5 ve 6. sınıfın eksik konuları daha çok hafta sonlarında tekrar edilmeli.

·         Gün içinde anlatılan konuların tekrarı verimi artırır. Sıcağı sıcağına tekrar yapılacağından konular daha tazedir ve unutulmamıştır.

7. Sınıf Kazanım Testlerinin İçeriği

Soru çözmek konuların pekiştirilmesini sağlar. Konu tekrarı yapılıp bırakılmamalıdır. Öğrenilen bilgilerin tekrarı soru çözümüyle gerçekleştirilmelidir. 7. Sınıf ders kazanımları soru çözümüyle daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Testlerin bütün soruları doğru yapılmayabilir. %100 net çıkarılmadığı için üzülmek yerine yanlış yapılan veya boş bırakılan soruların doğruları öğrenilmeli. Doğrusu öğrenilirken yepyeni bilgiler elde edileceğinden çok faydalıdır.