7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Çöz, Ders Testleri

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Çöz

Liseye Geçiş Sınavında çıkmasından dolayı öğrenciler 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru çöz etkinliğine daha fazla önem vermektedir. Liseye Geçiş Sınavında toplam 10 tane Din sorusu çıkmaktadır. Çıkan 10 soru 5. Sınıftan başlayarak 8. Sınıf da dahil olmak üzere bütün yılların konularını kapsamaktadır. Geniş zamanı kapsadığından dolayı her yılın konularını dikkatlice çalışmak gerek.

7. Sınıf, yoğun LGS çalışmalarına adım atıldığı yıldır. Diğer yıllara oranla biraz daha fazla çalışma yapılır. Amaç hem yılın konularını eksiksiz bitirilmesi hem de daha önceki yılların eksiklerini telafi etmektir. 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders testleri çözülerek 8. Sınıfa yoğun çalışma bırakılmamış olur. 

7. Sınıf Din Ders Testleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğrenciler tarafından çok sevilmektedir. Dersin konuları, ahlak, kültür, inanç ve ibadetlerdir. Yani insanların günlük hayatlarında aktif olarak karşılarına çıkan mevzulardır. Öğrenciler yaşamları sırasında kullanabildikleri dersleri ve konuları daha ilgiyle dinler. Din dersinde anlatılan konuların bir kısmını öğrenciler ailelerinden veya ilkokulda aldıkları eğitimden dolayı bilirler.

Bildiklerini ve diğer derslere oranla daha kolay olduğunu düşünmelerinden dolayı çalışmakta aheste davrananlar vardır. Her ne kadar dersin konuları bilinen mevzulardan oluşsa da her yıl yeni bilgiler içermektedir. Yeni bilgilerin kavranması için 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders testleri yoğun olarak çözülmelidir. Unutulmamalıdır ki, öğrenciler kendilerine boş bir şekilde güvenip çalışmadıkları derslerden sınavda soru kaçırır.

7. Sınıf Din Dersinin Yerleştirmeye Etkisi

LGS sınavında soruları çözebilmek için kavramların ve konuların çok iyi bilinmesi gerekir. Kavramlar ve konu bilgilerinin eksik olmaması için her yılın konuları o yıl içinde eksiksiz bitirilmelidir. Yılın konularının eksiksiz bitirilmesine 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru çöz etkinliği en büyük katkıda bulunur. Sınavdaki testleri hızlı ve zamanında çözebilme, zamanında çok soru çözmekten geçer. LGS’de istediği okula yerleşmek isteyenler;

·         Okul derslerine çok çalışmalı ve notlarını yüksek tutmalı

·         LGS sınavına çok iyi çalışmalı ve netlerini yüksek tutmalı

Okul derslerinin yüksek olması yerleştirmede çok etkilidir. İki öğrenci sınavdan aynı puanı aldıysa öncelikle 6,7 ve 8.sınıflardaki ders notlarının ortalamasının alındığı Ortaokul Başarı Puanına bakılır. Ortaokul Başarı Puanı eşitse 8. Sınıf Yılsonu Başarı Puanına bakılır. O da eşitse 7. Sınıf Yılsonu Başarı Puanına bakılır. Okul sınavlarında yüksek not almak da güzel bir liseye yerleşmede önemlidir. 40

7. Sınıf Din Dersi Konuları

7. Sınıf öğrencisinin Din dersinde göreceği konular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Okul ve LGS sınavlarında bu konulardan sorular gelecektir. Güncellenen 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi konuları şöyledir;

·         Melek ve Ahiret inancı

·         Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

·         Melekler ve Özellikleri

·         Dünya ve Ahiret Hayatı

·         Ahiret Hayatının Aşamaları

·         Hac ve Kurban

·         İslam’da Hac İbadeti ve Önemi

·         Haccın Yapılışı

·         Umre ve Önemi

·         Kurban İbadeti ve Önemi

·         Ahlaki Davranışlar

·         Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar

·         Allah’ın kulu ve elçisi Hz. Muhammed (sav)

·         Allah’ın (cc) Kulu Hz. Muhammed (sav)

·         Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (sav)

·         İslam Düşüncesinde Yorumlar

·         Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri

·         İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

·         İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

·         Ayrıca Hz. İsa (as), Hz.İsmail (as), Hz. Salih (as)’ın hayatı öğrenilir. Nas Suresi, Enam Suresinin 162.ayetleri, Felak Suresi ve Kafirun Sureleri ve anlamları öğrenilir.

Öğrencilerin sınavdaki net sayısı çok yüksek değildir. Bunun nedeni yeterince 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru çöz etkinliğinin yapılmamasıdır. Ne kadar çok soru çözülürse o kadar çok bilgi edinilir ve hız kazanılır.