7.Sınıf Fen Bilimleri Derslerinde Başarıyı Arttırmanın Yolları, deneme çöz

7.Sınıf Fen Bilimleri Derslerinde Başarıyı Arttırmanın Yolları

Her öğrencinin Fen Bilimleri dersine yönelik bir kapasitesi vardır. Kapasiteleri ortaya çıkarabilmek için 7. Sınıf Fen Bilimleri derslerinde başarıyı artırmanın yolları doğru kullanılmalıdır. Öğrencilerin hepsi çok yüksek zekaya sahip olmayabilir. Fakat 7. Sınıfa kadar gelebilmiş bir öğrencinin Fen Bilimleri dersini anlayabilecek zekasının olduğu kesindir. Öğrencilerin bazıları var olan yeteneklerini kullanamazlar. Nasıl kullanmaları gerektiğini bilmediklerinden dolayı sınavlarda beklenen başarıyı gösteremezler. 

Başarı, düzenli, sistemli ve programlı çalışmayla elde edilir. IQ çok yüksek olduğu halde başaramayan öğrencilerin olduğunu biliriz. Çalışma olmadan zekanın yüksek olması başarıyı getirmez. Zeka ve çalışma birlikte olduğunda çok yüksek başarılar elde edilir. Orta seviyede zekaya sahip bir öğrenci düzenli olarak 7. Sınıf Fen Bilimleri deneme çöz etkinliği yaparsa başarı yolunda hızla ilerler.

7. Sınıf Fen Bilimleri Deneme Çözümü

Adından anlaşılacağı üzere denemeler öğrencileri sınamak içindir. Gerçek sınava girmeden önce 7. Sınıf Fen Bilimleri deneme çöz etkinlikleri ile öğrenciler kendilerini sınarlar. Denemelerin etkili olması için sonuçlarının çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Deneme yapılıp bir kenara konulmamalıdır. Denemede hangi soruların yapılamadığı, neden yapılamadığı ve yapılması için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği değerlendirilmelidir.

Değerlendirmede en çok dikkat edilmesi gereken husus; yanlış yapılan ve boş bırakılan sorulardır. Soruların yanlış yapılması veya boş bırakılması o konunun bilinmediği anlamına gelir. Öğrenci, hemen o konuyu öğrenmek için harekete geçmelidir. Konu tekrarı yapılmalı ve soruda sorulan esaslar kavranıncaya kadar yeni testler çözülmeli. Böyle yapıldığında her denemede öğrenci eksik olduğu konuları telafi edecektir.

7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

Ders çalışmada motivasyonu artırmak için öğrenilecek konuların neler olduğu bilinmelidir. 7. Sınıf Fen Bilimleri derslerinde başarıyı artırmanın yolları içinde öğrencinin motive edilmesi çok önemli bir yere sahiptir. Motive olan öğrenci hiç kimsenin itelemesi olmadan çalışmalarını yapar. Motivasyonu düşük olanları çalışma için zorlamak gerekir. Motivasyonu sağlamak için Fen Bilimleri konularını sıralayalım;

·         Güneş Sistemi ve Ötesi

·         Uzay Araştırmaları

·         Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

·         Hücre ve Bölünmeler

·         Hücre

·         Mitoz

·         Mayoz

·         Kuvvet ve Enerji

·         Kütle ve Ağırlık ilişkisi

·         Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi

·         Enerji Dönüşümleri

·         Saf Madde ve Karışımlar

·         Maddenin Tanecikli Yapısı

·         Saf Maddeler

·         Karışımlar

·         Karışımların Ayrılması

·         Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

·         Işığın Madde ile Etkileşimi

·         Işığın Soğrulması

·         Aynalar

·         Işığın Kırılması ve Mercekler

·         Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

·         İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

·         Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

·         Elektrik Devreleri

·         Ampullerin Bağlanma Şekiller

7. Sınıf Fen Bilimleri Başarısına Dair Tavsiyeler

Güzel bir gelecek ve itibarlı mesleğiniz olsun ister misiniz? Bu soruya hayır cevabını verecek yok gibidir. Güzel gelecek ve itibarlı mesleğe ulaşmanın ilk aşaması; LGS sınavından yüksek puan alarak iyi bir liseye girmektir. Lise eğitimi üniversite kazanmada son derece etkilidir. Bundan dolayı LGS sınavını kazandıracak hususlara dikkat kesilmek gerekir. 7. Sınıf öğrencilerine Fen Bilimlerinde başarıyı yakalamaları için bazı tavsiyelerde bulunmak gerek. Tavsiyelere uyanlar okul ve LGS sınavlarında başarıyı yakalar.

·         Fen Bilimleri derslerinde öğretmenlerin anlatımı dikkatlice dinlenilmeli. Ders derste öğrenilmeli.

·         Ders anlatımı sırasında mutlaka not tutulmalı. Not tutmaktan sıkılanlar renkli kalemlerle olayı eğlenceli hale getirebilir.  Notların yanına semboller ve emojiler konulabilir.

·         Ders anlatımlarını dinlerken dikkatinizin dağılmamasına özen gösterin. Konuşan sıra arkadaşınızı nazikçe uyarabilirsiniz. Gerekirse öğretmeninizden yer değişikliği talep edebilirsiniz.

·         Yeteneklerinizin olduğunu ve bunu ortaya çıkarmak için çalışmanız gerektiğinin farkında olun.

·         Çalışmalarınızı model veya görsel unsurlar üzerinde yapın. Görseller hafızada kalıcılığını artırır.

·         Her anlatımın akşamında konuyu tekrar edin. En yüksek orandaki unutma ilk günün sonunda gerçekleşir. Şayet ilk günün sonunda tekrar yaparsanız bilgileriniz kalıcı olur.

·         Yeni nesil sorular, bilginin yorumlanması üzerine kurgulanır. 7. Sınıf Fen Bilimleri derslerinde başarıyı artırmanın yolları arasında çok soru çözmek yer alır. Sorular yoruma dayandığından çok soru çözerek yorum kabiliyeti geliştirilmelidir.