7.Sınıf İngilizce Ders Testleri, Soru Çöz

7.Sınıf İngilizce Ders Testleri

Yabancı Dil öğrenmede 7. Sınıf İngilizce ders testleri oldukça etkilidir. Dünya, teknoloji sayesinde küçük bir köy haline geldi. Ülkemizde yaşayan bir insan dünyanın öbür ucundaki birisiyle iletişim kurabilir. İletişim kurabilmek için dil öğrenmek şarttır. Dünya üzerinde genel kabul gören dillerin başında İngilizce gelir. İngilizce, Çinceden sonra dünya üzerinde en fazla konuşulan dildir.

Resmi uluslararası anlaşmaların çok büyük bir kısmının dili İngilizcedir. Ortaokul 7. Sınıfta okuyan bir öğrenci anlaşmalarla ilgilenmez. Fakat geleceğe yatırım yapmak için ortaokuldan eğitimlere başlamak şarttır. Dil eğitimi, küçük yaşlarda daha kolaydır. Anlaşma ve benzeri durumlarla ilgilenmeseler bile her ortaokul öğrencisi LGS sınavıyla yakından ilgilidir. LGS sınavında başarmak için 7.Sınıf İngilizce soru çöz etkinliğine katılmalıdır.

7. Sınıf İngilizce Soru Çözme

Ortaokul 8.sınıftan sonra lise eğitimine dair öğrencilere iki seçenek sunulur. Sunulan seçenekler; adreslerine yakın olan herhangi bir liseye yerleşmek veya başarı düzeyi yüksek iyi bir liseye yerleşmek. Başarı oranı yüksek lisede okumak geleceğe hazırlanma adına büyük bir avantajdır. Başarısı düşük her hangi bir lisede üniversite kazanmak zordur.

İyi liseye yerleşmek için LGS sınavından yüksek başarı elde edilmelidir. Yüksek başarı elde etmek için 7. Sınıf İngilizce soru çöz faaliyetleri yapılmalıdır. Soru çözme faaliyetleri sadece İngilizce ile sınırlı olmamalıdır. İngilizce yanında Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Din ve Fen Bilimleri derslerinde de aynı performansı sergilemek şarttır. İngilizce, yabancı dil olduğundan biraz daha fazla çalışma isteyebilir.

7. Sınıf İngilizce Dersi ve LGS

Liseye Geçiş Sınavı iki bölümden oluşur. Sözle ve Sayısal bölümlerde çeşitli testler yer alır. Sözel bölümde;

·         20 soru Türkçe

·         10 soru T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

·         10 Soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

·         10 Soru İngilizce

Toplam 50 sorudan oluşan Sözel bölümün çözümü için 75 dakikalık süre verilir. Kısıtlı süre içinde sorulara doğru ve hızlı bir şekilde cevap verilmesi istenir. 7. Sınıf İngilizce ders testleri öğrencilerin hız kazanmalarını sağlayacak önemli bir faktördür. Öğrencilerin bazıları 7. Sınıf konularının çıkmayacağı zannına kapılır. Oysaki İngilizce dersi bir bütündür. 6, 7 ve 8. Sınıf konuları birbiriyle alakalıdır ve LGS sınavında kesinlikle soru olarak çıkacaktır.

7. Sınıf İngilizce Konuları

İngilizce dersi, seven ve ilgili duyan öğrenciler için çok zevklidir. Ders saatleri çok eğlenceli geçer. Konu anlatımları diğer derslerden farklıdır. Şarkı dinleme, animasyon izleme gibi etkinliklerle anlatım yapıldığından çok eğlencelidir. Eğlenceli olmasına rağmen yapamayan öğrenciler tarafından pek sevilmez. Yabancı dil eğitiminde; çalışma ve ilgi duyma başarıyı yükseltir. Çalışmadan İngilizceyi yapmak mümkün değildir. 7. Sınıf öğrencilerinin çalışması gereken İngilizce konuları şunlardır;

·         Görünüş ve Kişilik - Appearance And Personality

·         Sporlar – Sports

·         Biyografiler – Biographies

·         Vahşi hayvanlar - Wild Animals

·         Televizyon - Television

·         Kutlamalar – Celebrations

·         Hayaller – Dreams

·         Kamu binaları – Public Buildings

·         Çevre – Environment

·         Gezegenler – Planets

7. Sınıf Öğrencilerine İngilizce İçin Tavsiyeler

Okul sınavlarında gösterilen başarı iyi bir liseye yerleşmede dikkate alınmaktadır. 7. Sınıf İngilizcesi okul sınavlarında da yüksek notlarla geçilmelidir. Ders başarısını artırma ve LGS sınavında yüksek net çıkarma adına tavsiyeleri şöyle sıralayabiliriz;

·         Derse yeteneği olmayan öğrenciler çalışmalarına basit etkinliklerden başlamalıdır.

·         İngilizceyi başarabilmek için Türkçe dilbilgisi ve ana yapısı çok iyi bilinmelidir.

·         İngilizce ile Türkçe arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ayırt edilmelidir.

·         İngilizce gramer konularında eksik kalmamalı.

·         Kelime hafızası genişletilmelidir. Kelime bilgisi olmadığında soru çözümlerinde çok sıkıntı yaşanır. Kilit kelime bilinmediğinde soru yanlış çözülür.

·         Kelime ezberlenmeli. Kelime hafızasını geliştirmede sözlük okuma etkili olacaktır.

·         Sorula genellikle okuduğunu anlama, analitik düşünme, fikir yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirme üzerine kuruludur. 7. Sınıf İngilizce ders testleri ile beceriler geliştirilir.