7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Testler, EBA Kazanım Testleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Testler

Sözel olmasından dolayı konuların pekişmesi için daha fazla 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersleri için testler çözülmelidir. Sosyal Bilgiler dersi, sözel ağırlıklıdır. İlerleyen yıllarda Coğrafya, Tarih olarak görülecek derslerin temellerini oluşturur. Sözel derslerin konu anlatımları çok yoğundur. Öğretmenler ders saati içinde sözel anlatımlar yaparlar. Konuların daha iyi anlaşılması ve kalıcı olması için atlaslar, haritalar ve görseller kullanılır.

Kullanılan görseller konuların daha iyi anlaşılmasını sağlar. Kalıcılığını sağlamak için soru sorma ve cevaplama yöntemi kullanılır. 7 Sınıf Sosyal Bilgiler EBA kazanım testleri kalıcılığı artıran unsurların başında gelir. EBA, Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltılmış halidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulmuştur. EBA’da her derse ait kazanım testleri bulunmaktadır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler EBA Kazanım Testleri

Hangi sınıfta hangi dersin verileceğinden ders konularına kadar her şey Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Öğretmenler derslerinin yıllık planlarını belirlenen konulara göre yaparlar. Konular anlatılırken öğrencilere kazandırılmak istenen bazı davranışlar ve edinimler vardır. Konuların öğrencilere kazandıracağı edinimler kazanımlar olarak müfredat programlarında yer alır. Konular, kazanımları kazandıracak şekilde anlatılmalı.

Okul sınavlarında kazanımların ne kadar kazandırıldığı ölçülmektedir. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler EBA kazanım testleri öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olur. Kazanım testleri ünite ünite ve konu konu hazırlanır. Bazı konularda birden fazla test vardır. Testlerin her biri kazanımlar hedeflenerek hazırlanmıştır. Test neticesi eğitimcilere öğrencilerin hangi konuda iyi veya eksik olduğunu gösterir. Testlerin sonuçları değerlendirilmelidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilere sosyal ve kültürel ilişkilerin özelliklerini kavratmayı amaçlar. Yeryüzü şekillerinin tanıtılması, tarihi olayların incelenmesi, doğal güzelliklerin aktarılması da Sosyal Bilgiler dersinin hedefleri arasındadır. Dersin konuları çeşitlilik gösterir. Haftalık ders saati 7. Sınıflarda 3 saattir. Ders saatinde konu anlatımları yapılır. Konular, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersleri için testler çözülerek pekiştirilir.  7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinin konuları şunlardır;

·         İletişim ve İnsan İlişkileri

·         İletişim Kurarak Anlaşırız

·         Olumlu İletişim, Mutlu Birey Ve Toplum

·         Medyanın Hayatımızdaki Yeri

·         Özgürüm, Sorumluluklarımın Olduğu Yere Kadar

·         Türk Tarihinde Yolculuk

·         Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

·         Avrupa’daki Gelişmeler Ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri

·         Seyyahların Gözüyle Osmanlı

·         Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri

·         Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti

·         Ülkemizde Nüfus

·         Yeryüzünde Yaşam

·         Nüfusumuz

·         Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü

·         Nedenleriyle Ve Sonuçlarıyla Göç

·         Zaman İçinde Bilim

·         Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler

·         Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni

·         Özgür Düşüncenin Bilimsel Gelişmelere Katkısı

·         Avrupa’daki Bilimsel Gelişmeler

·         Ekonomik ve Sosyal Hayat

·         Geçmişten Günümüze Üretim Araçları

·         Meslek Edindiren Kurumlar

·         Toprak Ana

·         Dijital Dünya

·         Sosyal Hayatta Vakıfların Yeri

·         Yeni Meslekler

·         Yaşayan Demokrasi

·         Demokrasinin Serüveni

·         Anayasa’dan Gelen Güç

·         Atatürk Ve Demokrasi

·         Daha Fazla Demokrasi

·         Ülkeler Arası Köprüler

·         Yurtta Barış, Dünyada Barış

·         Biz Konuksever Bir Milletiz

·         Biz De Varız

·         Dünyayı Biz Kurtaracağız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler ve LGS

Liseye Geçiş Sınavı’nda Sözel bölümde 50 tane soru vardır. 10 tanesi içinde Sosyal Bilgiler konularının da yer aldığı T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları vardır. Tek bir sorunun dahi önemli olduğu sınavda 10 sorunun değeri çoktur. Öğrencilerin temek hak ve özgürlüklerini öğrendiği dersi başarabilmeleri için ezbercilikten vazgeçmeleri gerekir. Sözel dersler ezber derslerdir, gibi yanlış bir anlayış vardır.

Sözel derslerde başarıyı elde etmek için olaylar arasındaki mantığın çözülmesi gerekir. Sadece ezberlenen konular çok daha kolay unutulur. Ezber yerine bol 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersleri için testler çözülmelidir. Soru çözümü olayların ve konuların kavranmasına yardımcı olur. Sorulardan yanlış yapılanlar, yeni bilgiler edinmeyi sağlar. Yanlış sorunun bilgi kazandırması için testin sonrasında hemen doğrusunun öğrenilmesidir. Doğrusu öğrenilmezse hiçbir işe yaramaz.