8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük online test çöz, EBA Kazanım Testleri

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Online Test Çöz

Liseye Geçiş Sınavında çıkacak 10 soruyu çözebilmek için 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Online Test Çöz etkinliğinden yararlanılmalıdır. Ortaokul öğrencileri son sınıfa kadar Sosyal Bilgiler dersi gördüler. Ortaokul son sınıfta Sosyal Bilgiler yok. Yerine T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi gelmiştir. Sözel bir derstir. Milli Birlik ve Beraberliğin nasıl kazanıldığı gibi konulara yer verilir. Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün halkına kazandırdığı değerler ve ilave daha birçok konusu vardır.

Dersin sözel olması bazı öğrencilerin gözünü korkutabilir. Kurtuluş Savaşı gibi tarihi olayların yer alması ezberlenmesi gereken tarihler olduğu anlamına gelir. Tarihleri ezberlemek, olay sırasını bilmek zorlayıcı olabilmektedir. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük EBA Kazanım Testleri dersin zorlayıcı kısmını kolaylaştırmaktadır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kazanım Testleri

Okullarımızdaki derslerin her birinin bir amacı ve hedefi vardır. Sadece ders saati doldurulsun diye verilmez. Milli Eğitim Bakanlığı, her dersin konularının öğrencilere kazandıracağı kazanımları açıklamaktadır. Yani her dersin hatta her konun öğrencilere kazandıracağı edinimler vardır. Edinimlerin seviyesi ve derecesi öğrenenin çalışmasına bağlı olarak artar. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük EBA Kazanım Testleri, MEB’in açıkladığı kazanımları içeren sorulardan oluşmaktadır.

Kazanım testlerine çeşitli yerlerden ulaşmak mümkündür. Kazanım testleri, konu anlatımlarından sonra çözülmelidir. Konu anlatımları, dersin öğretmeninden dinlenilmelidir. Bazı öğrenciler hızlı ilerleyebilmek için konuları kendileri çalışmaktadır. Öğretmenin anlatımıyla 40 dakikada öğreneceği konuya saatlerini harcar. Vakit kaybetmemek için öğretmenlerin konuları anlatmasını baz almak doğrudur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersini Başarmak

Tarihleri ezberlemekte zorlanıyor musunuz? O zaman ezberlemeyin. Yapmanız gereken şey bol miktarda 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Online Test Çöz etkinliği yapmak. Tarihleri ezberlemek, olaylarla birleştirmek, sebepler, sonuçlar İnkılap dersinin zor taraflarıdır. Milli duyguları coşturan bir ders olmasından dolayı öğrenciler tarafından çok sevilir. Fakat ezberlemelere gelince birçok öğrenci uzak durmaktadır.

İnkılap dersindeki tarihleri, olayları öğrenmek zor ama imkansız değildir. Dikkat edilirse ezberlemek demedik. Öğrenmek dedik. Ezberlenen bilgiler çok çabuk unutulur. Oysaki öğrenilenler uzun süreli belleğe yerleştiğinden unutulmaz. Öğrenmenin en etkili yolu çok soru çözmektir. İşlenen her konuyla alakalı hedeflenen sayıda soru çözülmelidir. Soru sayısı kişiden kişiye değişir. Ama olabildiğince yüksek tutmak başarıyı olumlu etkileyecektir.

8. Sınıf İnkılap Dersi ve LGS

İnkılap dersi haftada iki saat verilmektedir. Her Türk gencinin bilmesi gereken konuları kapsamaktadır. Konuları şöyle sıralayabiliriz;

·         Bir Kahraman Doğuyor

·         Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

·         Ya İstiklal Ya Ölüm

·         Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

·         Demokratikleşme Çabaları

·         Atatürkçülük

·         Atatürk Dönemi

·         Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü

·         İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

Liseye Geçiş Sınavında iki oturum yapılmaktadır. Oturumların biri Sözel, diğeri sayısaldır. Her iki sınavın toplamında 90 soru sorulmaktadır. 90 sorunun her biri eşit katsayıya ve dağılıma sahip değildir. Sözel bölümde Din, İnkılap, yabancı dil ve Türkçe dersinden soru sorulur. İnkılap dersinden 10 soru vardır. Tek bir sorunun dahi önemli olduğu LGS’de 10 soru çok önemlidir. Bundan dolayı İnkılap dersi çalışmalarına hız kazandırılmalı.

8. Sınıf İnkılap Dersinde Test Çözme

İnkılap dersinin her bir konusu birbirinden önemlidir. Hangi konulardan LGS’de daha fazla soru geldiği yayınlanmaktadır. Fakat bu diğer konulardan soru gelmeyeceği anlamı taşımaz. Bundan dolayı öğrencilerin hiçbir konuyu ihmal etmeden çalışması gerekir. Her dersin çalışma mantığı ve metodu farklıdır.

Doğru metot kullanıldığında başarıyı yakalamak daha kolaydır. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Online Test Çöz öğrencilerin başarıyı yakalamasında en büyük etkiye sahiptir. Test çözümleri konu endeksli yapılmalıdır. Konu bitimlerinde farklı kaynaklardan testler çözülerek bilgiler pekiştirilir.