8.Sınıf Türkçe Testleri Nasıl Çözülmelidir, deneme çöz

8.Sınıf Türkçe Testleri Nasıl Çözülmelidir?

Liseye Geçiş Sınavında yüksek puanlar alabilmek için 8. Sınıf Türkçe testleri nasıl çözülmelidir? Konusunda pedagojik destek alınmalıdır.  Türkçe, sözel bir derstir. Ana dilimiz olduğundan dolayı öğrencilerin bazıları tarafından ihmal edilir. Bildiğimiz konular, zor değil yaparım mantığıyla hareket edenler vardır. Bu mantıkla hareket edenler maalesef çalışmalarını sekteye uğratırlar. Ve sonuçta istenilen hedefe ulaşmak mümkün olmaz.

Liseye Geçiş Sınavına, iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler girer. LGS sınavında başarılı olabilmek için her derse ayrı ayrı önem verilmelidir. Sınavda iki oturum yapılır. Sözel ve sayısal oturumlarda farklı derslerin sorularına yer verilir. Sözel oturumda toplamda 50 soru sorulur. 50 sorunun 20 tanesi Türkçe’ dir.

8. Sınıf Türkçe Deneme Çözme

Liseye Geçiş Sınavı’nda her sorunun katsayısı aynı değildir. Bazı derslerin ağırlıklı kat sayısı 4 iken bazılarının 1’dir. Türkçe’nin her bir sorusunun ağırlıklı kat sayısı 4’tür. 4 gibi yüksek puanı alabilmek için dersin her konusuna ayrıca önem verilmelidir. 8. Sınıf Türkçe deneme çöz etkinlikleri ile net sayısı artırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Deneme, adı üzerinde olduğu gibi öğrencileri denemektedir. Gerçek sınavdan önce öğrencinin sınanması amacıyla yapılan testlerdir.

Türkçe denemeleri yapılınca netler öğrenilip bırakılmamalıdır. Denemelerin asıl hedefi öğrencilerin eksiklerini görmeleri ve eksiklerini telafi etmeleridir. Örneğin öğrenci anlatım bozukluklarıyla ilgili bütün soruları yapmış olabilir. Şayet cümlenin öğelerinde çok yanlışı olabilir. Öğrenci anlatım bozukluklarına daha az zaman ayırarak cümlenin öğelerine yoğunlaşması gerektiğini gösterir.

8. Sınıf Türkçe Çalışmaları

Ağırlıklı katsayısına ve soru dağılımına bakıldığında Türkçe dersinin çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Önemine binaen ve yüksek puan almak için 8.Sınıf Türkçe deneme çöz faaliyetlerinin üzerinde daha fazla durulur. Denemeler konu konu olabildiği gibi genel de olabilir. Türkçe’nin bütün konularını kapsayan denemelerini konu anlatımlarının bitimine ertelemek doğru olacaktır.

Çalışmaya başlamadan önce 8. Sınıf Türkçe testleri nasıl çözülmelidir? Konusunda doğru bilgiler alınmalıdır. Öğretmenlerin yönlendirmesine uygun hareket edildiğinde çalışmalar başarıyla neticelenecektir. Test çözümlerinin temelini kitap okuma alışkanlığı oluşturur. Sorularda uzun paragraflara yer verilir. Paragrafların hızlıca okunması, okunurken anlaşılması için okuma kabiliyetinin gelişmiş olması şarttır. Bundan dolayı kitap okumaya ağırlık verilmelidir. Okuma alışkanlığının elde edilmesi için öğrenciler birinci sınıftan itibaren okumalara başlatılmalıdır.  

8. Sınıf Türkçe Konuları

8. Sınıf öğrencisi kendine bir çizelge hazırlamalı. Bu çizelgede çalışılması gereken bütün derslere ve derslerin konularına yer verilmelidir. Konu konu olarak hazırlanan çizelgede bitirilen konular renkli kalemlerle karalanmalıdır. Her konu bitince karalanan kağıt en sonunda çok renkli bir hal alacaktır. Bu durum öğrencilerin motivasyonunu artırır. Çizelgeye yerleştirilmesi gereken 8. Sınıf Türkçe dersi konuları şunlardır;

·         Fiilimsiler

·         Sözcükte Anlam

·         Söz Gruplarında Anlam

·         Deyimler ve Atasözleri

·         Cümlenin Öğeleri

·         Söz Sanatları

·         Yazım Kuralları

·         Noktalama İşaretleri

·         Cümlede Anlam

·         Metin Türleri

·         Cümle Türleri

·         Parçada Anlam

·         Fiilde Çatı

·         Cümlede Anlam

·         Görsel Okuma

·         Yazım Kuralları

·         Noktalama İşaretleri

·         Anlatım Bozuklukları

8. Sınıf Türkçe Dersi Başarısı

Türkçe dersinde ağırlıklı olarak dilbilgisi ve paragraf soruları vardır. Kendi içlerinde farklı konulara ayrıl. Öğrencilerin bazıları dilbilgisi sorularından korkarken bazıları paragraflardan korkar. Dilbilgisi sorularının çözülebilmesi için öncelikle konunun çok iyi anlaşılması gerekir. Ders saati içinde öğretmenlerin anlatımları tek bir kelimesi dahi kaçırılmadan dinlenilmelidir. Konular her gün evde tekrar edilmelidir. Yapılacak tekrarın ardından soru çözümlerine geçilmelidir.

Paragraf sorularında ağırlık anlayarak okumaya bağlıdır. Kitap okuma kabiliyeti olan öğrenciler paragraf tarzındaki sorularda zorlanmaz. Paragraf 8.Sınıf Türkçe Testleri Nasıl Çözülmelidir? Hususunda tavsiyemiz her gün hiç aksatmadan paragraf soruları çözmektir. Durum ve şart ne olursa olsun paragraf soruları ihmal edilmemelidir.