9.Sınıf Biyoloji Ders Testleri, Soru Çöz

9.Sınıf Biyoloji Ders Testleri

Dersin temelinin sağlam atılması ilerleyen yıllardaki başarıyı olumlu etkileyeceğinden 9. Sınıf Biyoloji ders testleri önemsenmelidir. Ders testleri ile öğrenciler Biyoloji dersinde öğrendiklerini pekiştirmektedir. 8. Sınıfa kadar ortaokul öğrencileri ayrı Biyoloji dersi görmedi. Ortaokuldan sonra ilk defa Fen Bilimlerinin dışında yepyeni bir dersle karşılaşılmış oluyorlar. Biyoloji dersinin konularının bir kısmı basit haliyle ortaokulda görüldü.

Ortaokulda görülen ve yeni eklenen konular 9. Sınıfta daha detaylı bir şekilde işlenecek. 9. Sınıfta işlenen konuların kavranması ve eksiksiz öğrenilmesi ilerleyen yıllar için çok önemlidir. Çünkü Biyoloji konuları birbirine bağlı olarak ilerlemekte. 10, 11 ve 12 sınıfta başarıyı yakalayabilmek için 9. Sınıf Biyoloji soru çöz etkinliği sıklıkla yapılmalıdır. Soru çözme faaliyeti ne kadar çok yapılırsa konular o kadar pekişir. Konuların pekiştirilmesi üniversite sınavına güzel bir yatırım olur.

9. Sınıf Biyoloji Soru Çözme 

Biyoloji dersi sözel ve sayısal ağırlıklı bir derstir. Sözel olması ezberlenecek konuların çok olduğunu göstermektedir. Üniversite sınavlarında Biyoloji dersinde gösterilen başarı düşüktür. Bunun nedeni öğrencilerin ezberleyince sorunu çözeceklerini zannetmeleridir. Ezberlemek değil konuyu yerleştirmek ve pekiştirmektir doğru olan. Konuları pekiştirmenin en kolay ve makul yolu 9. sınıf Biyoloji soru çöz etkinliğini çokça yapmaktır.  

Konularla ilgili bir kere test çözmek yeterli değildir. Belli aralıklarla 9.Sınıf Biyoloji ders testleri çözümleri tekrarlanmalıdır. Doğru çalışma tekniğinin yakalanması ders başarılarını olumlu yönde etkiler. Biyoloji dersinde başarıyı yakalayabilmek için ders anlatımları çok dikkatli dinlenilmelidir. Gün içerisinde anlatılan konular akşam mutlaka tekrar edilmelidir. Konu tekrarı hemen yapıldığında konun detayları atlanılmadan öğrenilir.

9. Sınıf Biyoloji Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı her yılın başında işlenecek konuları yayınlamaktadır. Bazı dönemlerde gerekli görülmesi durumunda konularda değişiklik yapılmaktadır. Yapılan değişikliklerle bazı konular çıkarılıp bazıları eklenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 9. Sınıf Biyoloji konuları şöyledir;

·         Yaşam Bilimi Biyoloji

·         Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji

·         Canlıların Ortak Özellikleri

·         Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

·         Canlılar Dünyası

·         Canlılığın Temel Birimi Hücre

·         Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

·         Canlı Alemleri ve Özellikleri

·         Güncel Çevre Sorunları

·         Güncel Çevre Sorunları ve İnsan

·         Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Konular incelendiğinde ver diğer yıllarla kıyaslandığında 9. sınıf Biyoloji konularının çok yoğun olmadığı görülür.  Temel oluşturmasından dolayı önem arz eden konularda hiç eksik bırakmadan çalışmaya dikkat etmek gerekir.

9. Sınıf Biyoloji Testleri

Ülkemizde üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler 2 aşamalı bir sınava girmek zorundadır. Sınavlarda öğrenciler tercih yapmayı düşündükleri bölümlere uygun testleri yapmalıdır. Örneğin sağlık alanında bir bölümde okumak isteyenler sayısal testleri yapmak zorundadır. Sayısal testler içinde Biyoloji sorularının katsayı sağlık alanı düşünenler için oldukça yüksektir.

Tıp, eczacılık, hemşirelik gibi alanlarda okumak isteyenlerin 9. Sınıftan itibaren Biyoloji dersine ayrıca dikkat etmesi gerekir. Düzenli çalışan, not tutan, tekrarını yapan ve soru çözen öğrenciler Biyoloji dersini başarır. Okul sınavlarında yüksek notlar almak da üniversite puanını olumlu etkiler. Üniversite ve okul sınavlarında yüksek başarı elde etmek için 9. Sınıftan itibaren dersleri sıkı tutmak şarttır.

9. Sınıf Biyoloji Dersi Başarısı

9. Sınıf Biyoloji dersini ilerleyen yıllarda eşit ağırlık, dil ve sözel seçmek isteyen öğrencilerin de görmesi gerekir. Zorunlu derstir. Çünkü üniversite sınavının ilk basamağı olan ve her öğrencinin girmek zorunda olduğu TYT sınavında 9. Sınıf Biyolojisi sorulmaktadır. TYT sınavında başarılı olamayanlar AYT sınavına giremez.

AYT sınavına giremeyenler 4 yıllık fakültelere yerleşemezler. TYT ve AYT sınavlarında başarıyı yakalayabilmek için 9. Sınıf Biyoloji ders testleri çözümlerine yoğunlaşmalıdır. Konuları unutmamak için düzenli aralıklarla ders testleri çözümleri yapılmalıdır.