9.Sınıf Coğrafya Dersleri İçin Testler, online test çöz

9.Sınıf Coğrafya Dersleri İçin Testler

Dünya ülkelerinin ve ülkemizin konumları başta olmak üzere birçok konuda başarıyı yakalayabilmek için 9. Sınıf Coğrafya dersleri için testler çözülmelidir. Coğrafya dersi öğrencilerin karşısına ilk olarak lise birinci sınıfta çıkmaktadır. Coğrafya dersi konularını içeren ders ortaokulda Sosyal Bilgilerdir. Sosyal Bilgiler dersinde verilen konular daha basittir. 9. Sınıfta ise konuların daha ayrıntılı olarak anlatılır.

Ortaokulda düzenli ders çalışanlar 9. Sınıfa gelince zorlanmazlar. Çünkü konuların temelleri ortaokulda verilmektedir. Lise eğitim hayatında zorlanmak istemeyenler de 9. Sınıf ders çalışmalarına dikkat etmelidir. 9. Sınıf Coğrafya online test çöz faaliyetleri temelin güzel ve eksiksiz atılmasına yardımcı olur. Coğrafya sözel bir derstir. Dersin temelinde coğrafik kavramlar yer alır.

9. Sınıf Coğrafya Dersine Çalışma

Coğrafik kavramları bilen ve harita bilgisi iyi olanlar dersi başarmada önemli adım atmış olurlar. Fakat kavramları bilmek ve haritaya hakim olmak dersi başarmak için tek başlarına yeterli değildir. 9. Sınıf Coğrafya dersleri için testler çözülmesi başarı oranını yükseklere taşıyacaktır. Coğrafya gibi sözel derslerin anlatımları dikkatlice dinlenmelidir. Öğretmenlerin anlatım sırasında vurguladıkları noktalara dikkat kesilmek kazandıracaktır.

Anlatılan konu akşamında tekrar edilmelidir. Bugün anlatılan bu akşam tekrar edilmeli. Günü gününe tekrar yapıldığında öğretmenlerin üzerinde durduğu önemli noktalar es geçilmez. Araya zaman girdiğinde unutma ihtimali yüksektir. Konu tekrarının ardından 9. Sınıf Coğrafya online test çöz faaliyeti yapılmalıdır. Konuyla alakalı testler seçilerek çözülmelidir. Yanlış veya boş bırakılan soruların doğru cevapları mutlaka öğrenilmelidir.

9. Sınıf Coğrafya Online Testler

9. Sınıftaki Coğrafya dersini her öğrenci almak zorundadır. Zorunlu dersler arasında yer alır. Çünkü üniversite sınavının birinci basamağı olan TYT sınavında yoğun olarak 9. sınıf derslerinden soru gelir. Temel Yeterlilik Sınavını kazanamayanlar AYT sınavına giremez. Yani 4 yıllık lisans programlarına yerleşebilmek için AYT’yi kazanmak gerekli. AYT sınavına girebilmek için TYT sınavı barajını geçmek zorunludur.

Kariyer yapabilmenin yolu üniversite sınavlarında geçmekte. Üniversite sınavlarında çıkan 9. Sınıf Coğrafya dersini sözel sayısal ayrımı olmaksızın her öğrenci almaktadır. Coğrafya dersi konularının pekiştirilmesi için farklı kaynaklardan soru çözümü yapılmalıdır. Farklı kaynaklardan farklı tip soruların çözülmesi üniversite sınavı başarısını olumlu etkiler. Online eğitim sitelerinde çok sayıda farklı kaynağın sorularını çözebilmek imkanı bulunmaktadır.

9. Sınıf Coğrafya Konuları

Çalışmaya başlamadan önce öğrenciler kendilerini motive etmelidir. Konuların öğrenilmesi, yazılıp görülebilecek bir yerlere asılması motivasyonda son derece etkilidir. Milli Eğitim Bakanlığı 9. Sınıf Coğrafya dersi konularını her yılın başında açıklamaktadır. Coğrafya dersinin temeli olarak nitelendirilebilecek konular şunlardır;

·         Doğal sistemler

·         Doğa-insan etkileşimi

·         Coğrafyanın bölümlenmesi ve ilişkili olduğu disiplinler

·         Coğrafya biliminin gelişimi

·         Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkileri

·         Koordinat sistemini oluşturan unsurlar

·         Mutlak ve göreceli konum

·         Harita bilgisi

·         Atmosferin ve iklim elemanlarının genel özellikleri

·         Türkiye’de ve dünyada görülen iklim tipleri

·         Beşeri sistemler

·         Yerleşmelerin yer seçimini ve gelişimini etkileyen faktörler

·         Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler

·         Yerleşmelerin fonksiyonel özellikleri

·         Bölgeler ve ülkeler

·         Bölge belirlemede kullanılan kriterler

·         Dünyadaki farklı bölge örnekleri

·         Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliği

·         Çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler

·         İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri

·         Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimler

9. Sınıf Coğrafya Testleri İçeriği

Haftada 2ders saati olarak verilen Coğrafya dersi için hazırlanan testler öğrencilerin başarılarına katkı sağlamaktadır. 9. Sınıf Coğrafya dersleri için testler seçilirken öğrencilerin seviyelerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Coğrafya dersinde zorlanan öğrenciler için kolay soruların bulunduğu testler tercih edilmelidir. Zamanla kolaydan zora doğru ilerlenmesi daha faydalı olacaktır. Ayrıca farklı kaynakların testlerinin sistematik bir şekilde düzenli olarak çözülmesi kalıcılığı artıracaktır.