9.Sınıf Dil Anlatım Testleri9.Sınıf Dil Anlatım Soru Çöz, Test Çöz

9.Sınıf Dil Anlatım Soru Çöz

Temel Yeterlilik Testinde başarılı olabilmek için 9. Sınıf Dil Anlatım soru çöz etkinliğinin yoğun olarak yapılması şarttır. Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı dersleri 2015 yılı Temmuz ayında çıkarılan kararla birleştirildi. 2016 – 2017 Eğitim- Öğretim yılından itibaren kademeli olarak Türk Dili ve Edebiyatı adıyla verilmeye başlandı. Derste Dil Anlatım konularına yer verilmektedir.

Dil Anlatım konularına ait sorular TYT sınavında çıkmaktadır. Temel Yeterlilik Testi, üniversitede 4 yıllık lisans eğitimi almak isteyenlerin geçmek zorunda olduğu sınavdır. TYT barajını geçemeyenler AYT sınavına giremeyeceği için lisans eğitimi şansını kaybeder. TYT sınavında 40 tane Türkçe sorusu vardır. Bu sorulara 9. Sınıf Dil Anlatım test çöz etkinliğini sıklıkla yapanlar doğru cevap vermektedir.

9. Sınıf Dil Anlatım Test Çöz

Dil Anlatım dersiyle öğrenciler ilk defa 9. Sınıfta karşılaşırlar. 2016’dan itibaren verilmeyecek olan dersin konuların kolay hali ortaokulda verilmektedir. 9. Sınıfta verilen dersin konuları daha detaylıdır. Temeli olduğundan dolayı öğrencilere çok zor gelmez. Zaten Türkçe’nin genel olarak dilbilgisi ve paragraf konularına yer verilmektedir. 9. Sınıf Dil Anlatım soru çöz faaliyetleri konuların kalıcı olmasını sağlar.

Öğrencilerin Dil Anlatım dersinde başarısız olmalarının en büyük nedeni biliyor olduklarını düşünmeleridir. Biliyor olduklarını düşünmeleri çalışma performansını düşürür. Çalışılmayan hiçbir ders başarılmaz. Konusu çok basit dahi olsa sınavlarda çok farklı soru tipleri gelmektedir. Soru tiplerine alışık olmak ve doğru cevaplamak için 9. Sınıf Dil Anlatım test çöz konusu üzerinde yoğunlaşmalıdır.

9. Sınıf Dil Anlatım Konuları

Dil Anlatım ile Türk Edebiyatı dersi birleştirilerek haftada 5 saat Türk Dili ve Edebiyatı olarak verilmektedir. Dersteki konular sözlü iletişim, yazma ve okuma kapsamlıdır. 9. Sınıf Din Anlatım konuları şunlardır;

·         İletişim, dil ve kültür

·         İletişim

·         İnsan, iletişim ve dil

·         Dil ile kültür ilişkisi

·         Dillerin sınıflandırılması

·         Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri

·         Dillerin sınıflandırılması

·         Türk dilinin tarihi gelişimi ve Türkiye Türkçesi

·         Ses bilgisi ve telaffuz

·         Türkçenin ses özellikleri

·         Kelime Bilgisi

·         Telaffuz (Söyleyiş)

·         Kelimede anlam ve kavram

·         Kelimelerin farklı anlamlarda kullanımı

·         Kelime grupları

·         Cümle bilgisi

·         Cümlede anlamın oluşumu

·         Bildirdikleri kiplere göre cümleler

·         Metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler

·         Paragraf bilgisi

·         Anlatım birimi olarak paragraf

·         Paragrafta yapı

·         Paragrafta anlam ve ana düşünce

·         Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları

·         Metin ve paragraf

9. Sınıf Dil Anlatım Soru Çözümü

Dil Anlatım konuları öğretmenler tarafından anlatılırken çok dikkatli dinlenilmelidir. Öğretmenler konuları anlatırken bazı tüyolar ve ipuçları vermektedir. İpuçları ve tüyolar öğrencilerin konuları anlamasını kolaylaştırır. Konular anlaşıldıktan sonra pekiştirilmesi gerekir. Pekiştirilmeyen konular kısa süre sonra unutulur. Okul ve üniversite sınavlarında başarıyı yakalamak için konuların unutulmaması gerekir.

Konuların unutulmamasına soru çözümleri yardımcı olur. Dil Anlatım dersine ait çeşitli kaynakların testleri vardır. Ders anlatımı sırasında öğretmenler konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmek için ders testleri yapar. Fakat ders saati sınırlı olduğundan istenilen ölçüde soru çözümü yapılamaz. İstenilen ölçüde soru çözümü öğrencinin kendine bağlıdır. Öğrencilerin soru çözümlerini artırabilmek için öğretmenler soru çözümü hedefleri vermektedir. Çok soru çözen kazançlı çıkacaktır.

9. Sınıf Dil Anlatım Test İçeriği

Dersin konularının temellerinin atılması üzerine yeni bilgilerin eklenmesini kolaylaştırır. Öğrencilerin önceliği konularında eksik bir nokta bırakmamak olmalıdır. Eksik kalmaması için tekrar ve soru çözümü birlikte yapılmalıdır. Soru çözümlerinde kolaydan zora doğru ilerlenmelidir.

Kolaylarda konuların temellerini oluşturan sorulara yer verilir. Kolay 9.Sınıf Dil Anlatım soru çöz etkinliğinde fazla vakit kaybetmemek gerekir. Kolaydan zora geçilmeli. Zor sorular sınavlara yatırım olarak bol miktarda çözülmelidir. Yapılamayan soruların mutlaka doğru cevabı öğrenilmelidir. Cevabı öğrenilen her soru yeni bilgiler edinmeyi sağlayacaktır.