9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Testleri, EBA Kazanım Testleri

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Testleri

Düzenli çalışan öğrenciler 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konu testleri yaparken çok zorlanmazlar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, öğrencilerin çok sevdikleri bir derstir. Dersin konuları ahlaki, imanı ve kültüreldir. Bundan dolayı günlük hayatta kullanılan mevzular olduğundan dikkat çekmektedir. Din dersleri 4. sınıftan itibaren müstakil bir ders olarak görülür.

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflardaki Hayat Bilgisi derslerinde din dersinin temelini oluşturacak konulara yer verilir. Ortaokulda ve lisede daha önce haftada bir saat olarak verilirdi. Yapılan değişiklikle birlikte haftalık ders saati 2 saate çıkarılmıştır. 2 saat öğrencilere yetmemektedir. Konu anlatımları İslam alimlerinden, peygamberlerden ve günlük hayattan verilen örneklerle pekiştirilmektedir. Ayrıca konuların pekiştirilmesi için ders sırasında 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi EBA Kazanım Testleri uygulanmaktadır.

9.Sınıf Din Dersi EBA Kazanım Testleri

Öğrenciler Din dersini ilgiyle dinlediklerinden ve her öğrencinin temel bilgileri olduğundan zorlanmazlar. Okul sınavlarında öğretmenler klasik ve test sorularını karışık sormaktadır. Boşluk doldurma, doğru yanlış ve klasik sorularla yapılan sınavların başarıyla neticelenmesi gerekir. Çünkü derslerdeki başarı, üniversite puanlarına Ortaöğretim Başarı puanı olarak yansır. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi EBA Kazanım Testleri okul ve üniversite sınavlarına hazırlanmaya yardımcıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı, derslerde verilecek konuları belirlerken öğrencilere belli kazanımların elde edilmesini hedefler. Kazanım testleri, MEB tarafından belirlenen kazanımlara uygun olarak hazırlanır. Soruları cevaplandıran öğrenciler yeni bilgiler öğrenir ve kazanımlar elde ederler. 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konu testleri arasında kazanım testleri çözülebilir. Çünkü kazanım testleri konulara göre gruplara ayrılmıştır.

9. Sınıf Din Dersi Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği konuları şöyle sıralayabiliriz;

·         İslam’da Bilgi Kaynakları

·         İslam İnancında İmanın Mahiyeti

·         İman-Tasdik İlişkisi

·         İman-İkrar İlişkisi

·         Dinin Tanımı ve Kaynağı

·         İnsanın Doğası ve Din

·         İman ve İslam İlişkisi

·         İslam İnanç Esaslarının Özellikleri

·         İslam’da İbadet ve Kapsamı

·         İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi

·         İslam’da İbadet Yükümlülüğü

·         İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri

·         Kur’an ve Sünnete Uygunluk

·         İslam’da İbadetin Temel İlkeleri

·         Niyet ve İhlas

·         İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi

·         Değerler ve Değerlerin Kaynağı

·         Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

·         Temel Değerler

·         İnsani Erdem ve Değerler

·         Hikmet, Adalet, İffet, Şecaat

·         İslam Medeniyeti ve Özellikleri

·         İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri

9. Sınıf Din Dersi Test İçeriği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi daha önceki yıllarda üniversite sınavında yer almazdı. Bundan dolayı öğrencilerden yeterince ilgi görmezdi. Sadece günlük, ibadet hayatını alakadar eden yönlerini almak için dinlerlerdi. Okul sınavlarında başarılı olmak için de çalışılırdı. Yenilenen üniversite sınavı sisteminde Din dersine yer verilmektedir. Hatta ilk sınav olan TYT’de ve ikinci basamak olan AYT’de yer alır.

9. sınıf konularından ağırlıklı olarak Temel Yeterlilik Testinde sorular vardır. TYT’de 5 tane soru gelmektedir. Bir soru dahi binlerce rakibin önüne geçmeyi sağlar. Beş soru sınavda ciddi bir anlam ifade eder. Öğrencilerin istedikleri üniversite ve fakülteye yerleşebilmeleri için Din sorularını yapmalıdır. Ful çıkarabilmek için yoğun olarak 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konu testleri çözülmelidir.

9. Sınıf Din Dersi Test Çözümü

Din dersi sözel bir derstir. Öğrencilerin geneli dersin temel bilgilerine hakimdir. Fakat öğrencilerin bilmediği ve öğrenmediği bilgiler çok fazladır. Bundan dolayı derslerin çok dikkatli dinlenilmesi gerekir. TYT sınavlarındaki başarı oranına bakıldığında birçok öğrencinin ful yapamadığı görülür. Bunun nedeni öğrencilerin konuları bildiğini düşünerek çalışmamasıdır.

Oysaki lise derslerinde yepyeni bilgiler edinilmektedir. Edinilen bilgilerin kalıcılığının sağlanması ayrıca önemlidir. Kalıcılığı çözülen sorular sağlamaktadır. Her konuyla alakalı farklı kaynaklardan çok sayıda 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konu testleri çözülmelidir.