9.Sınıf Matematik Kümelerde İşlemler Testi

9.Sınıf Matematik dersi Kümelerde İşlemler konusu ile ilgili hazırlanmış olan 28 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 28 Çözülme Sayısı : 2,382

Kümelerde İşlemler Konusu Kazanımları

9.2. Kümeler

9.2.2. Kümelerde İşlemler

Terimler ve Kavramlar: birleşim, kesişim, fark, tümleme, ayrık kümeler, De Morgan kuralları, sıralı ikili, kartezyen çarpım


9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.

a) Kümelerin birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerinin özellikleri verilir.

b) Ayrık küme kavramına yer verilir.

c) En fazla üç kümenin birleşiminin eleman sayısını veren ilişkiler üzerinde durulur.

ç) Kümelerle yapılan işlemler ve sembolik mantıkta kullanılan sembol, gösterim ve bunlarla ifade edilen işlemler arasında aşağıdaki ilişkilendirmeler yapılır.

d) Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 


9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.

a) Sıralı ikili ve sıralı ikililerin eşitliği örneklerle açıklanır.

b) Kartezyen çarpımın eleman sayısı buldurulur.

c) Sadece sonlu sayıda elemanı olan kümelerin kartezyen çarpımlarının grafik çizimi yapılır.


Yorumlar