9.Sınıf Matematik Mantık Testi

9.Sınıf Matematik dersi Mantık konusu ile ilgili hazırlanmış olan 40 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 40 Çözülme Sayısı : 13,577

Mantık Konusu Kazanımları

9.1. Mantık

9.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler

Terimler ve Kavramlar: önerme, bileşik önerme, önermenin değili, ve, veya, ya da bağlaçları, De Morgan kuralları, koşullu önerme, koşullu önermenin karşıtı, koşullu önermenin tersi, koşullu önermenin karşıt tersi, iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart), açık önerme, her, bazı, tanım, aksiyom, teorem, ispat, hipotez, hüküm

9.1.1.1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.

9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.

9.1.1.4. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.

9.1.1.5. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.Yorumlar

  • Kübra Biçer
    23/03/2021

    Soruları güzel ama en emin olduğum sorular bile yanlış çıkıyor bu konuda bir düzenleme yapılmasını öneriyorum