9.Sınıf Matematik Üçgenin Yardımcı Elemanları Testi

9.Sınıf Matematik dersi Üçgenin Yardımcı Elemanları konusu ile ilgili hazırlanmış olan 56 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 56 Çözülme Sayısı : 2,866

Üçgenin Yardımcı Elemanları Konusu Kazanımları

9.4. Üçgenler

9.4.3. Üçgenin Yardımcı Elemanları

Terimler ve Kavramlar: açıortay, iç açıortay, dış açıortay, kenarortay, yükseklik, diklik merkezi, kenar orta dikme, ağırlık merkezi


9.4.3.1. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 

a) Açıortay üzerinde alınan bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunluklarının eşit olduğu gösterilir. 

b) İç ve dış açıortay uzunlukları formülle hesaplatılmaz.

c) Açıortay özelliklerinin gösteriminde pergel-cetvelden yararlanılır. 

ç) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.


9.4.3.2. Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 

a) Kenarortayların kesiştiği nokta ile bu noktanın kenarortay üzerinde ayırdığı parçalar arasındaki ilişki üzerinde durulur.

b) Kenarortayların kesiştiği noktanın, üçgenin ağırlık merkezi olduğuna ve üçgenin ağırlık merkeziyle ilgili özelliklerine yer verilir.

c) Dik üçgende, hipotenüse ait kenarortay uzunluğunun hipotenüs uzunluğunun yarısı olduğu gösterilir.

ç) Kenarortay uzunluğu formülle hesaplatılmaz.

d) Pergel-cetvel kullanarak veya bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla üçgen üzerinde değişiklikler yapılarak ve üçgen çeşitlerine bağlı olarak değişikliklerin kenarortaylar üzerindeki etkisi gözlemlenir.


9.4.3.3. Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir. 

a) Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerinde alınan her noktanın, doğru parçasının uç noktalarına eşit uzaklıkta olduğu ve bunun karşıtının da doğru olduğu gösterilir.

b) Pergel-cetvel veya bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.


9.4.3.4. Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 

a) Pergel-cetvel kullanarak veya bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla bir üçgenin yükseklikleri çizilerek kesişimleri üzerinde durulur. Farklı üçgen çeşitleri üzerinde örnekler yapılır.

b) İkizkenar üçgenin tabanında alınan bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin uzunlukları toplamı ile üçgenin eş olan kenarlarına ait yükseklik arasındaki ilişki bulunur.

c) Eşkenar üçgen içerisinde alınan bir noktadan kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı ile üçgenin yüksekliği arasındaki ilişki bulunur.


Yorumlar

  • Hakan Ünal
    17/02/2021

    bu siteyi çok beğendim bana çok yardımcı oldu teşekkürler