9.Sınıf Matematik Veri Testi

9.Sınıf Matematik dersi Veri konusu ile ilgili hazırlanmış olan 11 soruluk kazanımlara uygun test sorularını online olarak çözebilir ve bu konudaki bilginizi test edebilirsiniz.
Soru Sayısı : 11 Çözülme Sayısı : 820

Veri Konusu Kazanımları

9.5. Veri


9.5.1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Terimler ve Kavramlar: veri, kesikli veri, sürekli veri, aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değer (mod), açıklık, en büyük değer, en küçük değer, standart sapma


9.5.1.1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

a) Veri kavramı, kesikli ve sürekli veri çeşitleri verilir.

b) Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, en büyük değer, en küçük değer ve açıklık kavramları verilir.

c) Alt çeyrek, üst çeyrek ve çeyrekler açıklığına yer verilmez.

ç) Veri sayısı en fazla beş olan veri grupları için standart sapma hesaplanır.

d) Gerçek hayat durumlarında aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer kavramları birlikte yorumlanır.


9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Terimler ve Kavramlar: çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği, histogram, grup sayısı, grup genişliği


9.5.2.1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.

a) Histogram oluşturulurken veri grubunun açıklığı seçilen grup sayısına bölünür ve aşağıdaki eşitsizliği sağlayan en küçük doğal sayı değeri grup genişliği olarak belirlenir.

b) Veri gruplarının histogramı çizilir.


9.5.2.2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

a) İkiden fazla veri grubunun karşılaştırıldığı durumlara da yer verilir.

b) Serpme ve kutu grafiklerine yer verilmez.

c) Grafik türleri bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak çizilir.

ç) Tasarruf bilinci kazandırmak amacıyla ekmek israfı, su israfı gibi konulara ilişkin veriler kullanılarak grafik oluşturulması sağlanır.


Yorumlar