9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri Nasıl Çözülmelidir, deneme çöz

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri Nasıl Çözülmelidir?

Çalışmaya başlamadan önce öğrenciler 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı testleri nasıl çözülmelidir? Konusu hakkında doğru kişilerden doğru bilgiler almalıdır. Günümüzde herkes her konuda konuşmayı hakkı olduğunu düşünmekte. Oysaki insanlar uzmanlık alanlarında konuşmalı ve bilgi vermelidir. Dersler eğitimcilerin alanına girer. Eğitimci öğrencilerin hangi derse nasıl çalışması gerektiğini en iyi şekilde bilendir. Bundan dolayı testlerin çözümü hakkındaki bilgi öğretmenlerden alınmalıdır.

 Türk Dili ve Edebiyatı dersi, 2015 yılı Temmuz ayına kadar iki farklı ders olarak görülmekteydi; Dil Anlatım ve Türk Edebiyatı. İki ders birleştirilerek Türk Dili ve Edebiyatı adıyla birleştirildi. Ders sözel bir derstir. Bilgilerin kalıcı olması için çaba sarf edilmelidir. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı deneme çöz etkinliği bilgilerin kalıcılığında son derece etkilidir.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Çöz

Başarı düzenli ve planlı çalışmayla elde edilir. Düzenli çalışmayan ve belli bir programı olmadan çalışanların başarı oranı düşüktür. Edebiyat dersin sözel olduğundan daha sık tekrar edilmelidir. Tekrar edilmediği müddetçe unutulma ihtimali yükselir. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı deneme çöz faaliyetleri çok doğru bir tekrar metodudur.

Denemeler genellikle konuların genelini kapsar. Fakat ünite olarak hazırlanan denemeler de vardır. Ders testleri her gün çözülebilir. Çünkü ders testleri konu konudur. Denemeler biraz daha kapsamlı olduğundan konular tamamlanınca çözüldüğünde verimli olacaktır. Unutulmaması gereken en önemli husus, konu anlatımı gerçekleşmeden deneme çözülmemesidir. Konu bilinmeden deneme çözüldüğünde yanlış çok çıkar. Yanlışın fazla olması motivasyonu olumsuz etkileyecektir.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Türk Dili ve Edebiyatı dersi 9. Sınıfta haftada 5 saat verilmektedir. 5 saatlik ders içinde verilecek konular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellendi. Güncellenen konular şöyledir;

·         İletişim ve Dil

·         Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi

·         Metinlerin Sınıflandırılması

·         Hikaye

·         Yazım Kuralları

·         Noktalama İşaretleri

·         İsim

·         Şiir

·         Sıfat

·         Masal

·         Fabl

·         Edat

·         Bağlaç

·         Ünlem

·         Roman

·         Zamir

·         Tiyatro

·         Zarf

·         Biyografi

·         Mektup

·         Fiil

Konulara bakıldığında her birinin çok önemli olduğu görülecektir. İleriki yıllarda anlatılacak konuların temelidir. 9.Sınıf tam ve eksiksiz olduğunda diğer yıllar daha kolaylaşacaktır. Her konu çalışılmalı, notlar alınmalıdır. Notlar saklanabilir. Çünkü bu notlar üniversite sınavına hazırlık çalışmalarında lazım olacak.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Çalışmaları

Türk Dili ve Edebiyatı konularının bazıları ortaokulda görüldü. Öğrencilerin bazıları burada hata yapmaktadır. Nasıl olsa daha önce gördük bildiğimiz konu nazarıyla bakmaktadırlar. Bakış açısı yanlış olunca 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı testleri nasıl çözülmelidir? Üzerinde fazla durulmaz. Oysaki ortaokulda en basit hali görülmektedir. 9. Sınıfta daha ayrıntılı ve detaylı hali öğrenilecektir.

Yeni bilgiler öğrenileceğinden daha dikkatli ve özenli çalışma gerektirir. Öğretmenlerin anlatımları dikkatli dinlendikten sonra tekrarlar mutlaka yapılmalıdır. Unutulmaması için konuların sıklıkla tekrar edilmesi gerekir. Kuru tekrar yerine soru çözümü tercih edilmelidir. Soru çözümü hem test yeteneğini geliştirir hem de konuyu tekrar ettirir.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Çözümü

9.Sınıf dersleri lise hayatının temelini oluşturur. Temel olması ve üniversite sınavının birinci basamağında yer almasından dolayı 9. Sınıfın bütün derslerine çok çalışılmalıdır. Lise dersleri birbirine bağlıdır. Temel eksik olunca üzerine yeni bilgiler eklemek zor olmaktadır. Yeni bilgiler edinemeyen öğrenciler hem okul sınavlarında hem de üniversite sınavlarından başarısız olur.

Temel Yeterlilik Testi, üniversite sınavında 40 tane Türkçe sorusu gelir. 40 sorunun çok büyük bir oranı 9. Sınıf konularından çıkar. 40 gibi çok soruyu çözebilmek için öncelikle 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Testleri nasıl çözülmelidir? İhtisası yapılmalıdır. 40 sorunun verilen süre içinde doğru olarak çözülmesi için öncesinde çok alıştırma yapılmalıdır. Alıştırma, test ve deneme çözümüyle yapılabilir.